Välkommen till Kognitiva Teamet Rehab!

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet som erbjuder rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Välkommen!